De winterkoning

De winterkoning heeft het hele magische bos in zijn macht. Door zijn toedoen heerst er extreme koude in het bos: ijskoude temperaturen, vreselijke vrieskou en een dik sneeuwtapijt… Maar ook de harten van de bosbewoners zijn gehuld in koude en kilte:  ze zijn niet meer vriendelijk voor elkaar, ze zorgen niet meer zo voor elkaar als voorheen, ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer… Kortom, alle warmte verdwijnt stilaan uit het bos! De magische bosbewoners vrezen voor de toekomst van hun bos. Ze willen de winterkoning een halt toe roepen en de warmte terug in het bos brengen. Maar dat kunnen ze uiteraard niet alleen! 
 

 
Daarom is er de Magische Winterwandeling waarbij ze hulp krijgen van heinde en verre, van jong en oud om er terug een warm en hartelijk bos van te maken!

Tijdens de beleveniswandeling gaan jullie op zoek naar de vlammetjes in de juiste kleuren. 
Op het einde verzamelen we allemaal voor een ultieme poging om de winterkoning te stoppen! Samen met jullie zullen de magische bosbewoners het heft terug in handen nemen en ervoor zorgen dat licht en warmte terug triomferen in het bos en de koude en kilte er voorgoed verdwijnen!